Så mye som 52% av globale IT ledere tror GDPR vil resultere i bot for deres virksomhet. Ikke la det skje hos deg! IntelliSearch kan hjelpe deg

Den viktigste startjobben med GDPR er å kartlegge din data. Har du kontroll?

Last ned våre råd for hvordan å komme igang!

IntelliSearch gir deg nyttige råd om GDPR håndtering. Du må kunne raskt fremskaffe oversikt over hvilke persondata du besitter. IntelliSearch hjelper deg igang. 

Er du godt nok forberedt. Nedenfor ser du hvor mye tid du har igjen før alt skal være ferdig på plass og ev løsning implementert.

Klikk her for å laste ned våre GDPR råd

Se vår video om viktigheten av å kunne finne GDPR informasjon i alle typer data

Ta gjerne kontakt med oss for videre dialog og hjelp. Vi gir deg ikke et kostbart konsulentprosjekt, men leverer deg en konkret softwareløsning som kan hjelpe deg med de nye reglene.