SØK I ECM- OG SAK/ARKIV-SYSTEMET

Dokumenthåndteringssystemet er i mange organisasjoner den viktigste enkeltapplikasjonen. Det er i seg selv en veldig god grunn for å investere i et avansert internt søk fra IntelliSearch.

sakarkivDet viktigste enkeltsystemet i mange organisasjoner er dokumenthåndteringssystemet, i det offentlige kalt sak/arkiv-systemet. Et funksjonsrikt og treffsikkert søk kun i dette ene systemet vil bringe mye glede og nytte for brukerne, og betydelig produktivitetsøkning for organisasjonen. IntelliSearch har skreddersydde søkeløsninger for mange dokumentshåndteringssystemer, herunder alle de fire norske sak/arkiv-systemene.

Alle offentlige virksomheter og mange av de større private foretak har et ECM-system som et sentral IT-system. Det innebygde søket i disse applikasjonene er har sjelden den kvaliteten og funksjonaliteten det bør ha for å hjelpe de ansatte med å finne informasjon, gjenbruke informasjon og sikre høyest mulig kvalitet i arbeidet. Med IntelliSearchs søkemotor vil evnen til å finne informasjon og tilhørende produktivitet øke. Søkeløsningen kan bli integrert og tilgjengelig fra innenfor selve applikasjonen, og også fra andre grensesnitt som SharePoint eller et annet intranett-system.

iphonesearchVåre søkeløsning blir levert med installasjonsprogram og dokumentasjon. Dette gjør løsningene enkle å implementere, og sikrer en rask installasjon. Saker, Journalposter, Dokumenter og all annen nyttig informasjon blir sammen med metadata indeksert og gjort søkbart, med innebygde mekanismer for å sikre at indeksen blir oppdatert etterhvert som underliggende informasjon endres. available are indexed and searchable, with mechanism to keep the index updated as the information changes. Sikkerhet er som alltid en essensiell del av et søk, og er en integrert del av løsningen.  Og etterhvert som Sak/Arkiv- eller ECM-systemet blir oppdatert med nye versjoner så blir konnektorene også oppgradert slik at løsningen er robust for fremtidige endringer.