INTELLISEARCH 5

Vår søkemotor IntelliSearch 5 har en unik, gjennomarbeidet og optimalisert teknologi for å sikre at brukerne finner relevant informasjon. Og ingenting er viktigere med en søkemotor enn relevanshåndteringen!

Se produktsiden for  IntelliSearch 5

Alle virksomheter opplever en eksponensiell vekst i informasjonsmengder.  Og informasjonen er lagret i en rekke ulike systemer, systemer som for det meste fremstår som informasjonssiloer for brukerne. De mest vanlige systemtypene er mail & meldingstjenester, filservere, portaler & samhandlingsverktøy, dokumenthåndteringssystemer, forretningssystemer som ERP og CRM samt en rekke ulike online informasjonssystemer.

Product imageVi har alle opplevd å bruke tid på å finne informasjon og dokumenter. Vi har også alle skrevet dokumenter som i det store og hele allerede eksisterer. De fleste har også opplevd å ta beslutninger uten å ha funnet all den nødvendige grunnlagsinformasjonen, og vi har opplevd at våre kunder eller som kunder andre steder at leverandørens kunnskap er fragmentert og inkonsistent. Organisasjoner som først blir gode til å forbedre disse områdene får et ordentlig konkurransefortrinn – selvfølgelig er det mye verdi i alle de dokumentene som allerede er produsert.

 

admin pageIntelliSearch tilbyr en kommersielt støttet vedlikeholdt og kontinuerlig videreutviklet søkemotor som vi tilbyr som standard produkter. Vi har en egenutviklet løsning som er utviklet med hovedfokus på en primær differensiator; Relevans. Søk er nemlig i liten grad å kun få opp en liste over dokumenter basert på et søkeuttrykk, det handler i mye større grad om å levere den riktige og relevante informasjonen raskt, enkelt, til rett tid og i riktig kontekst.