KONNEKTORER FOR OPEN SOURCE

IntelliSearch “Konnektorer for Open Source” utvider organisasjonens søkeløsning til å bli et sterkt virksomhetssøk.

Flere organisasjoner har eller velger søketeknologi basert på åpen kildekode når de skal bygge et virksomhetssøk. Elasticsearch og SOLR er de to mest brukte søkeløsningene basert på åpen kildekode, og er hyppig brukt som motor for interne applikasjonssøk fra ulike applikasjonsleverandører. Når en slik søkeløsning skal utvides til eller implementeres som et virksomhetssøk er IntelliSearchs “Konnektorer for Open Source” en veldig viktig løsningskomponent. Konnektorene innebærer i slike prosjekter lavere kostnader, reduserte risiko, raskere implementeringer og mindre fremtidig vedlikehold og usikkerhet.

Konnektorene gir muligheten til å på en enkel måte integrere de viktige kildesystemene med den valgte søkemotoren og få tilgang til all forretningsinformasjon gjennom et søkefelt.

Våre konnektorer blir levert med installasjonsprogram og dokumentasjon. Dette gjør dem enkle å implementere, og sikrer en rask installasjon. All informasjon og metadata blir indeksert og gjort søkbare, med innebygde mekanismer for å sikre at indeksen blir oppdatert etterhvert som underliggende informasjon endres. Sikkerhet er som alltid en essensiell del av et søk, og er en integrert del av løsningen. Og etterhvert som kildesystemene blir oppdatert med nye versjoner så blir konnektorene også oppgradert slik at løsningen er robust for fremtidige endringer.