STORTINGET

Stortinget er i det daglige arbeidsplassen til rundt 600 mennesker. I tillegg til de 169 stortingsrepresentantene finnes det en rekke som jobber i det politiske støtteapparatet. Stortinget har også en egen administrasjon som sikrer at driften av institusjonen går så strømlinjeformet som mulig.

parliament
Søk var en av de viktigste funksjonsområdene da Stortinget skulle oppgradere til et nytt og moderne intranett og samhandlingsverktøy. IT-systemene var historisk sett der som mange andre steder som informasjon-siloer, og manglet derfor evnen til på en effektiv måte finne relevant informasjon og gjenbruke relevant informasjon. Søkeløsningen IntelliSearch ESP ble valgt for å forbedre denne situasjonen, forbedre både evnen til på en effektiv måte å finne informasjon og derigjennom øke produktiviteten.

Det ble implementert en avansert søkeløsning som virker på tvers av flere ulike systemer; selve intranettet (EPiServer), samhandlingsverktøyet (SharePoint), sak/arkiv-systemet (Ephorte) og en database bestående an personprofiler.

Søket er nå tilgjengelig i mange brukerflater, både i EPiServer, i SharePoint og i Ephorte. Videre er søkeløsningen optimalisert for hver enkelt bruker på en slik måte at relevanshåndteringen tar hensyn til hvem det er som søker (brukergruppe) og hvor vedkommende søker fra (brukerkontekst). I tillegg har redaktøren benyttet administrasjonsgrensesnittet til å optimalisere brukeropplevelsen ytterligere gjennom bruk av synonymer, gruppering av treff, promotering av redaktørstyrte treff og flere funksjoner som alle bidrar til å gjøre søkeopplevelsen så god som mulig.