BREKKE & STRAND

Brekke & Strand er et spesialisert konsulentselskap innen akustikk, støy og vibrasjoner.  Selskapet leverer sine tjenester innen bygg, samferdsel, industri og energi, med ledende kompetanse innen bygningsakustikk, romakustikk, spesialstudier innen olje & gass, støy fra vindkraft, støy fra ventilasjonssystemer samt støy og strukturlyd fra vei og bane. De har kontorer i Oslo, Trondheim og Gøteborg.

brekke&strand

Med sine rundt 50 ansatte er Brekke & Strand en av IntelliSearchs minste kunder målt i antall ansatte. Organisasjonen har innsett at etterhvert som de vokser så blir det stadig både viktigere og vanskeligere å finne og å gjenbruke den nyttig informasjon som medarbeiderne skaper hver dag. Samtidig vurderer de at slik gjenfinning og gjenbruk anses som ekstremt nyttig for å understøtte god produktivitet og høy kvalitet i leveranser. Som et selskap i vekst ser de også som viktig å gi nyansatte gode verktøy for å finne og bruke selskapets samlede kunnskap og erfaring.

Da selskapet fikk 40 ansatte vurderte de tiden inne for å få på plass verktøy å finne og gjenbruke eksisterende informasjon som tilbud, analyser, rapporter, leveranser, styringsdokumenter, kundeavtaler og mer. De vurderte ulike typer løsninger, blant annet portaler/samhandlingsverktøy og ECM/dokumenthåndteringssystemer. De fant ut at det beste alternativet var et avansert bedriftsinternt søkeverktøy som IntelliSearch ESP som omfattet de to viktigste kildene; Exchange/Outlook og fileserverne. Løsningen dekket de behovene, hadde en lav kostnad og ble effektivt implementert.

Søkeløsningen er tilgjengelig for alle ansatte i Brekke & Strand fra deres intranett (WordPress). “Under implementeringen fikk vi mange nyttige innspill fra IntelliSearch om hvilke muligheter som fantes og hvordan gode internsøk bør settes opp. Et av de viktigste tingene vi fikk på plass var å i søket kunne gruppere dokumentene i typer slik som tilbud, brev, CVer med mer, enda det ikke fantes tags eller emner registrert i utgangspunktet. Dette ga oss virkelig en enda nyttigere løsning enn vi hadde forventet.”