FORSVARSBYGG

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Selskapet har omtrent 1400 ansatte (FTE).

forsvarsbygg

Forsvarsbygg har som veldig mange offentlige organisasjoner et ECM-system basert på NOARK5 standarden, også kalt et sak/arkiv-system. Dette systemet blir det sentrale systemet for all saksbehandling med tilhørende dokumentasjon og korrespondanse. Deres sak/arkiv-system er Ephorte. Evnen til å på best mulig måte finne, gjenbruke og ta hensyn til den nyttige informasjonen som finnes i Ephorte vil helt klart bidra til Forsvarsbyggs produktivitet og løpende forbedringer.

Forsvarsbygg har derfor implementert søkeproduktet “IntelliSearch for Ephorte”, et applikasjonsinternt søk i dette sak/arkiv-systemet. Det kraftige og funksjonsrike søket saksbehandlerne da bruker bidrar til bedre produktivitet og bedre kvalitet fra raskere tilgang til relevant informasjon.