NORCONSULT

Norconsult er et av de ledende konsulentselskapene innen en rekke ulike ingeniørdisipliner i Norden. Selskapet har nesten 3000 ansatte, og i tillegg til Norden har de driftsenheter i Sør-Amerika, det sørlige Afrika og Sør-Øst Asia. Tjenestespekteret er fokusert mot positive utviklinger av samfunnet.

norconsult
Bare størrelsen på organisasjonen i seg selv gjør det nærmest intuitivt at det er en virkelig stor verdi i å finne og utnytte eksisterende intern informasjon på en god måte. Dette gjelder ikke minst informasjon som andre kolleger har utarbeidet tidligere når de har vært i tilsvarende prosjekttype/fase, da er verdien høy av å finne slikt som tilbud, estimering, maler, tegninger, leveranser, planer, arkitekturløsninger, vurderinger med mer, men ikke minst gi en oversikt over hvilke ansatte som er eksperter på områder. Norconsult er også et selskap som vokser, både organisk og gjennom oppkjøp, og nytteverdien av å raskt og enkelt gi nye ansatte tilgang til verktøy som gjør at de kan utnytte eksisterende informasjon er tilsvarende høy.

Norconsult har implementert søkeløsningen IntelliSearch ESP for å best sikre seg at nye prosjekter og alle ansatte både finner, gjenbruker og tar hensyn til eksisterende informasjon i sitt arbeid. Søket omfatter fire av selskapets viktigste informasjonskilder; intranettet (EPiServer), prosjekt- og samhandlingsverktøyet (SharePoint), all e-post (Exchange, både Public Folders og individuelle postkasser) og filservere.