ØRU

ØRU er et samarbeid mellom de seks kommunene på Øvre Romerike; Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Som alle kommuner arbeider de for å gi best mulige tjenester til sine innbyggere. Tilsammen har de seks kommunene rundt 10 000 ansatte, og et betydelig antall av disse er PC-baserte medarbeidere. Det å kunne gi disse kunnskapsarbeiderne gode verktøy for å jobbe smart og effektivt er viktig, og da er en søkeløsning som gjennom god informasjonsutnyttelse bidrar til høyere produktivitet og bedre kvalitet et viktig verktøy.

qru

Alle tilgjengelige rapporter og analyser viser at kunnskapsmedarbeidere bruker 15-25 prosent av arbeidstiden på å lete etter og analysere informasjon. Da er det selvfølgelig av stor verdi å kunne effektivisere disse prosessene, det gir virkning både på kostnadene gjennom produktivitetsforbedringene og på kvalitet gjennom bedre informasjon tilgjengelig ved beslutninger. Derfor er søkeløsningen IntelliSearch ESP implementert i hver av de seks kommunene. Søkeløsningen omfatter intranettet (EPiServer), fileservere, sak/arkiv-systemet (Ephorte) og det sosiale verktøyet (Relate).

Søket er tilgjengelig for brukerne i brukergrensesnittet til Ephorte og i intranettet. Det er lagt vekt på at søket skal være tilgjengelig flere steder, da det er fokus på å få brukerne til å benytte søket så mye som mulig. På mange måter er antall utførte søk en måleparameter for hvor nyttig søkeløsningen er, og med statistikken i administrasjonsgrensesnittet er dette enkelt å måle.

I tillegg til dette gode internsøket har de seks kommunene også valgt å forbedre søket på det eksterne nettstedet ved hjelp av løsningen IntelliSearch SiteSearch til sitt EPiServer CMS. Dette søket skal senere bli utvidet til å omfatte all den offentlig tilgjengelige informasjonen i Ephorte, noe som vil gjøre disse kommunene til ledende på åpenhet i offentlig forvaltning.