KONNEKTORER FOR SHAREPOINT

IntelliSearchs “Konnektorer for SharePoint” utvider ditt eksisterende SharePoint-søk til å bli et bredt virksomhetssøk.

Flere organisasjoner velger SharePoint som en strategisk plattform for samhandling og kunnskapsdeling. Den innebygde søkemotoren har mange funksjoner, men søker i utgangspunktet kun i SharePoint. Det blir det ikke levert noen søkeintegrasjoner til de andre systemene og informasjonssiloene som finnes i en organisasjon. Dette tilbyr IntelliSearch.

Våre konnektorer gir muligheten til å få tilgang til all relevant intern forretningsinformasjon på et sted gjennom SharePoint-søket. Behold det eksisterende SharePoint-søket, men utvid det til et virksomhetssøk.

Våre konnektorer blir levert med installasjonsprogram og dokumentasjon. Dette gjør dem enkle å implementere, og sikrer en rask installasjon. All informasjon og metadata blir indeksert og gjort søkbare, med innebygde mekanismer for å sikre at indeksen blir oppdatert etterhvert som underliggende informasjon endres. Sikkerhet er som alltid en essensiell del av et søk, og er en integrert del av løsningen. Og etterhvert som kildesystemene blir oppdatert med nye versjoner så blir konnektorene også oppgradert slik at løsningen er robust for fremtidige endringer.